Klik bovenin om uch keuze te make:

Rabobank Clubkas Campagne

Eder jaor stltj de Rabobank, gedeurendje de Rabobank Clubkas Campagne, 200.000,- besjikbaar vr de vereiniginge oet Leudal. Leje vanne Rabobank kinne mt hun stum hun favoriete vereiniging ein hert nger de reem staeke. Eder stum in geldj waert. Wie mier stumme, wie mier geldj s vereiniging moog ontvange.

Wie werkt 't?
Van dinsdig 8 t/m woonsdig 23 mei 2018 kinne leje van de Rabobank stumme. Inmiddels hbtj gae vanne Rabobank eine breef mt uch unieke, persuuenlikke code gekrege. Op de website vanne Rabobank kintj gae vief stumme oetbringe op eure vrkeur, woebie gae maximaal twie stumme op de Kwakkert moogtj oetbringe.

Waorm stumme op v.v. De Kwakkert?
Eder jaor doon wae s stinkendje best m det stkske cultuur det vastelaovendj htj te waarborge en tradities in iere te haoje. 't Zeen neet allein fieste die door v.v. De Kwakkert georganiseerdj waere. Traditioneel pene wae 't seizoen mt 't "Kwakkert Wasse". Snel daonao waere s nuje Prinse oetgerope. En waat te dinke van 't Heitser Vastelaovesleedjes Konkoer woebie de Heitser Schlager waertj gekaoze, of de Bntje Aovendje.

En waat te dinke van 't Lindeboom Buuttegala en 't Lindeboom Pleinfestijn. Evenemente die same mt college-vereiniginge oet Heitse waere georgansieerdj. Perfecte vrbeeldje wie vereiniginge same kinne wrke in ein gemeinsjap. Of de vastelaovesms n de ms op aswoonsdig, die ouch dit jaor, mede dankzij Pastoer Vankan, de Prinselikke Hofkapl en 't dameskoer, thoes huuertj bie de vastelaovendj. En natuurlik neet te vergaete d'n optocht dae eder jaor op vastelaoves-maondjig dore Heitser straote trktj. 't Zeen mer ein paar vrbeeldje.

Kleine en groete activiteite die allemaol gefinancierdj mtte waere. Gae kintj de vrijwilligers van v.v. De Kwakkert noe enorm helpe mt eur stum(me)!

Names alle vriewilligers van v.v. De Kwakkert,
Eine dieke MERCI!

Heitser Vastelaovesleedjes Knkoer

Woe ze vanaaf kme weite we neet. Soms huuer se se plat kalle, den weer Duits.
Mer feit is waal det Die ABnormale de hiele Hook ane gang krege mt t leedje "t Sjiekste Waereldj Wiet". T niveau waas ouch dit weer hiel hoeg. Leedjes mt sjoene tekste (Fantas & Ties), leedjes mt vl kabaal (Kweikels), alles kwoom vrbei oppe biljaar bie Dr & Annie.
Oeteindelik waerdje Die ABnormale dus as winnaar gekroentj.

Kwakkert On Tour

Vastelaoveszunjig zal vanaaf 20.00 oor in 't Fiestpaviljoen bie caf Klein Paries "Kwakkert On Tour" georganiseerdj waere. Ein muzikale waereldjreis door Klein Paries. Aoje slagers, aafgewisseldj mt nuje, gemaaktj door chte Heitser artieste. De meiste nummers kintj de gemiddeldje vastelaoves-veerder lekker mtzinge. En kintj gae de tekst neet, gein probleem. Aansloete inne polonaise kintj ederein. De letste jaor ontstaon d'r ter plaatse spontaan muzikale gezelsjappe die aan 't succes van optraeje wille preuve. nger 't toezeendj ouch van Prins Bas I mt zien gevolg, de Prins vanne B&A-boys en ein enorm enthousiast publiek is d'r gein baetere plaats m vr de ierste kier op te traeje.

Vastelaovesgezt v.v. De Kwakkert

Op vriedig 26 of zaoterdig 27 jannewarie beltj d'r emes van s vereiniging bie uch aan mt de vastelaovesgezt 2018. Ein puik stkske drkwerk mt vl foto's, serieuze kal en sjeale zeiver. Nao 't laeze van dees gezt zeet gae weer hielemaol oppe heugtje van waat d'r zich 't aafgelaope jaor allemaol haet aafgespeeltj in Heitse. Mochtj gae de verkoup vanne gezt gemistj hbbe of zeetj gae neet thoes, den kintj gae de gezt nao dit weekend bie versjillendje puntje in Heitse koupe.
De gezt is den te kaop bie de Jumbo, Primera Plantinga, Hubo, Tankstation Luk Oil, Beek & Bos, caf 't Sinterklske, caf Klein Paries en bie caf Den Hook.

Tjeerd Coolen, Koelekpke van 't Jaor

Ein good gebroek van s Prinse is m op kraamvisite te gaon bie 't kiendje det as ierste nao 11 november is gebaore en woevan de aojers ein gebaortekaertje inne brevebs vanne Kwakkert hbbe gedaon.

Dit jaor veltj Tjeerd Coolen dees ier te brt. Tjeerd is 't ierste kiendje van mooder Laura Vissers en vader Geert Coolen. Tjeerd is inmiddels geridderdj door Prins Bas I en Jeugdprins Noud II. Daomt moog Tjeerd zich offisjeel 'Koelekpke van 't Jaor' numme.
Wae winse Tjeerd, Laura en Geert hiel vl gelk same.


Bntje Aovendj 2018

Oze Bntje Aovendj steit de letste jaor bol van verrekkes goje acts, woebie vr ederein get oppe bhn kumtj. Minse die de letste jaore vanne partie zeen gewaesj, zulle det drk ngersjrieve. Ouch dit jaor is de commissie Bntje Aovendj al vanaaf september drk ane gang mt de vrbereijinge. Oefene, biesjave, opnuj beginne toetdet d'r ein stk liktj waat Heitse waerdig is.

Heitser artieste vr Heitser publiek.
Vanaaf 't moment det de gerdiene ane kantj sjuve, waertj 't publiek getrakteerdj op eine sjoene aovendj woebie de artieste mekaar in rap tempo opvolge.

De Bntje Aovendje zeen ouch ein perfect startpuntj m alvast inne vastelaovesstumming te kme, want nao 't Bntje Weekend is 't nog mer drie waeke wachte oppe chte vastelaovendj.

Kaertjes vr de Bntje Aovendj zeen te koop bie Verheggen Mode en Primera Plantinga of online via
webshop

Vastelaovesms

Ein moment van bezinning. Tied m efkes stil te staon en m oze leve Hier de zaege te vraoge ver 't fiest van verbonjeheid. Vastelaovendj, ein fiest van traditie, dao moog de vastelaovesms neet bie ontbraeke.
Vraafgaondj ane vastelaovendj en natuurlik op aswoonsdig 't askruutske haole, 't begin vanne vastetied!
Vraafgaondj aan de vastelaovendj gaon we mt z'n allen nao de krk. Dit jaor doon we det op vriedig, 2 fibberwarie, m 19.00 oor. Meneer pestoer zal dao de steke zaegene en we gaon baeje vr alles wat s bezig hiltj.