Klik bovenin om uch keuze te make:

Archief vervolg

2007 - 2008 Prins Teun I

Klik väör groëter beeldj Klik väör groëter beeldj Eindelik waas 't zowiët, Wae höbbe eine nuuje Prins!!!

Prins Teun I is aafgeloupe zaoterdig 17 november 2007 oêtgerope als de nuuje prins vanne Kwakkert.

Nao een flitsende show mèt väöl spektakel en rauk en eine grooëte groep luuj in witte gewaade, waerdje Prins Teun I väörgesteldj aan 't heitser volk

Teun I zal als lijfspreuk voeren:

"Draan..,tèl dao mer op"

Teun Verschueren is de nieuwe prins van De Kwakkert in Heythuysen. De 23-jarige Teun werd op zaterdagavond 17 november rond 11 minuten voor 10 in de Zaal als prins van de Kwakkerte genstalleerd door wethouder Jeurgens. Hij zal terzijde worden gestaan door de adjudanten Maarten van de Goor, Ruud Hermans en Jo Cillekens.

Teun zit bij vriendengroep VC Draan, een groep jongens en meiden in Heythuysen. Met VC Draan neemt hij al verschillende jaren deel aan de optocht met een carnavalswagen. Verder zit hij met een gedeelte van zijn vriendengroep in de organisatie van de jaarlijkse Mega Summer Party. Bovendien is Teun voorzitter van KVW Heythuysen. Hij voetbalt in Heitse 5 en traint de spelers van de A2. In het weekend is hij ober bij café- zaal Truus Wetemans in Leveroy. In het dagelijkse leven is Teun werkzaam als leraar wiskunde op het Bisschoppelijk College in Weert. Teun recipieert op zaterdagavond 26 januari 2008.

Klik hie väör de foto's, de publikaasie en hie de Proklamasie van Teun I


Daagbook van Prins Teun I

11, 12 en 13 januari. De 30ste Heitser Revu.
Tiedes de generale repetitie merkdje ich al det d'r get sjoens aan zoot te kmme. Ich moch mt de raod van elf, de vorst en de adjudante 3 daag oppe ierste rie zitte. Wie 't spektakel op vriedig einmaol begs zote wae op 't goje spaor en ginge wae in ein rit door toet zunjigaovendj. Dit kwoom natuurlik door 't thema: Kmme en gaon. De flotte conducteurs as presentatore zorgdje vr ein goje doorstruiming. Zang, dans cabaret en toniel volgdje elkaar in ein flot tempo op. Wae en zeker 't publiek hbbe ntzettendj genaote. Inkele kiere waerdje ich nverwachs in stkskes betrokke. Herstikke sjoen en gelkkig reageerdje 't publiek good op de improvisaties. Det zaet al eine hielehoup: 't publiek mook de aovendj vr zichzelf en vr de artieste. En ich mt ierlik zgke, det hbbe ze gedaon. Ze hbbe d'r vr gezrgdj det de artieste gruudje en det ederein 't podium op drfdje. Einmaol op 't podium waas 't moeilik vr de artieste m te stoppe mdet 't publiek dk blaef klappe en hr meining bleef gaeve. As Prins vnj ich 't apaart m zoe oppe bhne te zitte. Doe ks de artieste bienao aanrake en 't publiek zuut alles waat se duis. 'T keteerke pauze tssedoor kste wae den ouch good gebroeke. Op vriedig en zaoterdigaovendj zeen wae lang doorgegange in 't Grandcaf en ich moch zelfs oppe taofel gaon staon. Normaal gespraoke staeke ze dao ein stekske vr. Ouch noe deej ederein weer good mt en blaef 't sjoene reacties raegene.

Einmaol thoes blaeve de adjudante nog aeve hange naodet ze mich 't pak oet haje gedaon. m 4 oor ginge de lste minse nao hoes en ks ich mien nst opzeuke. Op zunjigmrge zeen wae ierst aafgereisdj nao Thoer. Hie is Marcel, eine vrindj van adjudant Jo en raodslid Dr, oetgerope as Prins van de Geitebuuk. Ze zeen jaore lang same op vakantie gewaestj, en zeen nog steeds gooj vrinj. mdet ze ouch 't 5 maol 11 jaorig jubileum vere zeen wae dao mt ein delegatie haer gegange. Helaas kste wae neet te lang blieve, en 't beer smook good. Hienao hbbe wae vr de lste kier kinne genete van de Revu en hbbe wae 't good aafgeslaote same mt de artieste. In de plaatselikke kroege hbbe wae vl gekaldj en naogenaote van ein sjitterendj weekend.
Meug, mer zeker de meute waerd!


6-1-2008 Waem o waem kumtj d'r drek tevrsjien?
Op 6 januari woor 't den eindelik zoewiet. De jeugdprins zooj oetgerope waere in 't Pittt. Vol spanning lepe de raod van elf, versjillendje aojers en natuurlik de jeugd te iesbaere. Waem o waem zooj dalik hie staon mt de septer en de vaere. Naodet d'r ein film waas gedreidj ver drie wieze wore d'r inkele zake dudelik. De drie wieze kaeke in alle heuk en gate toetdet ze achter de vluchtdr ein paar verkleidje jnges vnje. De ierste waas de nuje Vorst Stan. De twiedje en de derdje wore de adjudante Joris en Geert. As lste en belangriekste kwoom jeudgprins Mathijs I nao vre. 'T mook mich hielemaol niks oet waem jeugdprins zooj waere, mer vinj 't waal sjitterendj det ich Mathijs al kin. Icg hb Mathijs namelik getraindj bie de E3, hae haet mtgedaon as hulpleiding bie KVW en ich hb 'm bieles gegaeve in wiskunde. Nao zien oetroping en de nuuedige verplichtinge ks 't fiest beginne. Mathijs wis van gein ophaoje en same mt de vorst, adjudante en de raod van elf en zien femilie waerdje 't ein prachtig fiest. Hossendj, springendj en zingendj ginge wae de zaal door en ich ks 't tempo neet biehaoje. 'T belaofdj noe al eine hiele sjoene vastelaovendj te waere mt znne enthousiaste jeugdprins.....Tl dao mer op!!


5-1-2008 PH, praothoes, Prinse hoes, Prinselijke Hndj
Naodet smiddigs 't hoes waas vrzeen van de nuuedige lampe, borde en vlagge trokke wae mt ein delegatie nao PH. mdet PH mien stamcaf is en ich hie inkele daag per waek koom, vnj ich det wae hie ouch ein bezeuk mste bringe. Dit hoofdje wae Gerard (van PH) mer te zgke en hae organiseerdje get. Hae kwoom same mt de federatie Bntje Hndj, waem det ouch moge zeen, biejein m get te organisere. Ze beslaote det ich as Prins van PH de Prinselikke Hndj verdeendje. Dj's masterbeerens en sl@tje dreidje geweldjige meziek. Vr jnk en aod, loetster en mtzing of gewuuen sjriewe, alles haje ze biezich. Neet allein de delegatie van adjudante, Vorst en Prins, minse van DWN en VC Draan wore ouch dao. Ouch inkele vrouwe van de delegatie, Maarten Peskens mt zien vrouw, plaatselikke kapsters, spelers van de A2 en inkele oosterbure wore aanwezig. Same mt deze geweldjige groep waerdje 't ein fiest m noets te vergaete. 'T eine nao 't anger fietsnummer waerdje gedreidj, tegels waerdje oet de vloer gebraoke (hie geit 't daak d'r aaf, hie gaon de tegels d'r oet). Halverwaege de aovendj kraeg ich door de federatie, nherkinbaar aanwezig, de Bntje Hndj oetgereikdj. Ich ms noe waal belaove deze te drage tiedens PH aktiviteite, mt vastelaovendj, as emes van 't kningklik hoes zooj kmme en as de Bundeskansler van de BRD ter plekke zooj zeen. Nao de oetreiking van deze medalie mt hndjskop ging 't fiest nog door toet laat in de aovendj. Ein fiest PH waerdig!


4-1-2008 Bouwersbal
Op 4 januari moch ich eindelik weer 't pak aan. mdet ich 't zelf sjoen vinj m eine vastelaoveswage te bouwe ks ich natuurlik neet wegblieve. Ich bouw zelf al 7 jaor mt aan de wage van VC Draan en ich vinj 't ouch sjoen m op internet te spre nao anger wages en constructies. Alle deilnemers aan de optocht hbbe ein sjrieve gekraege ver deze aovendj. Bliekbaar haje vl miense 't drk want boete groep 17, VC Draan, Gek Zaat en DWN wore d'r mer inkele angere optochtdeilnemers aanwezig. Dit deej gelkkig niks aaf aan de sfeer. Wae hbbe lekker kinne zinge, springe en danse mer vral kinne lache. Noe de vastelaovendj nog mer 4 waeke deurtj begintj de spanning te stijge. Ederein is vollop bezig mt de wage of ker en begintj zixh aaf te vraoge waat de concurrentie duit. Gelkkig is 't eine geznje strijd en guntj ederein det de angere eine sjoene wage bouwtj. Det waas ouch trk te zeen op deze aovendj. Alle groepe mingdje zich, en haje eine sjoene aovendj.


16-12-2007 receptie Jonk Geweldj
Ouch kraege wae ein oetnuuediging vr de receptie van de Limburgse Kampioen Zate Hermeniekes: Jnk Geweldj. Natuurlik lete wae dit ouch neet aan s vrbie gaon. Sjitterendj m te zeen waat jeugd van miene laeftied kintj beteikene vr ein gemeinsjap. D'r wore hngerde minse nao 't Grand caf gekmme m Jngk Geweldj te felicitere. Versjillendje kapelle en hermeniekes mer ouch vl belangstellendje oet 't drp. Good m te zeen det d'r eine bandj ntsteid tsse versjillendje kapelle en det ze mekaar allemaol 't bste gunne. Dit waas vral te merke aan de sjoen wrd die ze mekaar toespeeldje en aan de meziek die ze vr mekaar speeldje. Wae haje as kado ein groete foto laote aafdrkke mt dao op de raod in de kleier van de Prinselikke Hofkapel. (Laes BCL-treffe). Hiebie vertldje Vorst Bart det hae 't geweldjig vnj m same mt Jnk Geweldj mt te doon op 't podium en det hae van alles haaj genaote. Ich zag nog det wae mt de raod de concurrentie waal aan drfdje te gaon en det wae daorm al nuuj kleier haje gekochtj. Naodet wae de hiele rie mt jnges en ein paar maedjes haje gefeliciteerdj hbbe wae nog gezellig naogekaldj nger 't genot van goje meziek van de versjillendje meziekgezelsjappe.


9-12-2007 Pleebeksjow.
Wae ware oetgenuuedigdj m aanwezig te zeen op de 9de pleebeksjow in 't Pittt. Natuurlik gaove Vorst Bart, de adjudante en ichzelf hie gehuuer aan. En spiet hbbe wae dao neet van gehadj. Wae waerdje kostelik vermaaktj door sjitterendje zang en dans. De dansers, danseresse, zangers en zangeresse waerdje beoerdeildj op zang, dans, kleier en oetstraoling door ein strenge mer rechtvaardige jury bestaondje oet: Maarten Peskens, Claudia van den Heuvel en Steffie Verstegen. Naeve de optraejes waas 't natuurlik ouch sjoen en interessant m te huuere waat de jury van dit spektakel vnj. Ouch waas 't sjoen m te zeen wie Roel Timmermans de hiele zaak aanein kaldje wie hae toch vr get extra sfeer zordje. Vr mich waas dit ein good moment m mich ins tsse de jeugd te minge die ich vanaaf 't KVW neet vl mier haaj gezeen. Gelkkig waas d'r jeugd aanwezig mt versjillendje laeftieje. Hiedoor waas 't eine geslaagdje middig, vr de organisatie, deilnemers en toesjouwers.


Vriedigaovendj 30-11-2007. Woe gaon wae toch haer?
Drek nao det ich oetgerope waas as Prins, kraege alle leje van de raod eine breef mt nao hoes. Hie stng in det ich ein verassing vr hr haaj, en det wae mt de bs rges haer zoje gaon. Wiezoe Vals waas bereidj m s te vergezelle, al wiste ze neet woe de bstocht haer ging. Nao ierst en eurke te hbbe gekaldj en geznge bie Den Hook stapdje wae de bs in. Neet ich mer Peter Seunis vertldje in de bs waat die verassing waas en woe de reis haer ging. Wae zoje vanaovendj te gast zeen bie de oetroping van Preens Geert van de BAM. Op de oefenaovendje kraege wae al te huuere det Geert Pouwels prins zoe waere op 't werk. Hae zooj det gaer doon mer op ein vrwaarde det de Kwakkert op zien Prinsebal moch kmme en det hae as Prins op de receptie in Heitse aanwezig moch zeen. Zoe gezag zoe gedaon. m 10 oor kwome wae aan in Wiert. Nao ein geweldjige proklamasie, mede dankzij Baer, kwoom 't fiest good los. Ein kapel oet Nederwiert en Wiezoe Vals zorgdje vr ein geweldjige sfeer. Zingendj, lachendj, in de polonaise zelfs rennendj (Geert) kwome wae gezellig de aovendj door. Wie wae m 1 oor mt de bs trk ginge vnj ich, adjudant Ruud en Saint Emilion, 't nuuedig m nog effe bie PH aan te gaon. Mt ein delegatie van z'n 20 persoene trokke wae dao nao binne en kraege de adjudante en ichzelf de waalbekindje halve liter van Gerard. Dit is eine halve liter dae eigelik neet laeg kan, mdet d'r ederskier waertj biegevuldj. m half 3 waas 't toch tied m nao hoes te gaon. Ein gooj aafsloeting van 't jaor 2007. Dit waas namelik de lste kier dit jaor det ich 't pak aan moch doon. De kmmendje waeke is 't advent en blieftj 't pak dus in de kast.
'T moog d'r weer oet vr 't Bouwersbal op 4 januari.


Zunjig 18 november 2007: BCL-treffe en prinsefoto ophange
Nao ein paar eurkes "geslaope" te höbbe sting 't volgendje al väör de däör. Ruud, Maarten en Jo wore óm tieën oor bie ós óm ein tas koffie te drinke de aovendj nao te bespraeke en mich weer 't pak aan te doon. óm half twelf kwome wae mèt de kapel en de raod biejein bie Den Hook óm nao Grubbenvorst nao 't BCL-treffe te gaon. Ein sjoeën gelaegenheid woeë se ederein good kós lieëre kinne, en det höbbe wae zeker gedaon. Wae stinge lekker röstig achter inne hook van de sporthal en d'r waas väör eier en huidvleis gezordj. Nao de korte optocht in eine aope audi begós 't fieëst inne sporthal pas echt, mèt versjillendje optraejes. Toen Big Benny de bühn op kwaam waas 't pas echt fieëst. As ieërste prins sting ich op de bühn naeve Ben en ginge hieëlemaol los.

Efkes later kwame die anger prinse ouch oppe bühn en same mèt raod en de kapel die väör aan de bühn stinge ging 't draan. Ze wore good te herkinne ómdet ze alles mètzónge. Van de angere kantj wore ze ouch slecht te herkinne, ómdet ze van kleier gewisseldj haje. Herstikke sjoeën óm te zeen. De kapel mèt de colbairs van de raod en de raod mèt de hesjes van de kapel. Dit alles ómdet Baer ziene colBaerke vergaete waas en toch get aan mós höbbe.

Óm zeve oor ginge wae trök nao Heitse óm de prinsefoto op te hange bie Annie en Dré. Hie haje inkele vrunj en vaste klantje zich verzameldj óm d'r ein paar eurkes duchtig taege aan te gaon. De foto hing sjeif, mer det is inmiddels opgelostj. Ich bin gruuets op det plaetske aan de moor bie Den Hook. Edere kieër kiek ze toch efkes nao die aod-prinse en nao häör spreuke.

Óm tieën oor haaj ich waal get hónger en begóste mich de uig dicht te valle. Tied óm mèt mien adjudante nao hoes te gaon. Mam haaj gelökkig mètgedachtj en d'r sting al flot schnitzels mèt frite oppe taofel. Daonao bis se ein stök fitter en toet half ein höbbe wae nog gezellig zitte kletse en väöral väöl gelache. Väör mich waas 't noe al geslaagdj. Twieë super daag woeëvan ich echt höb genaote same mèt mien drie adjudante eine super vorst en sjoeën minse oet de raod en de kapel.


De ieërste waek as prins: väöl reacties.
Inne ieërste waek as prins bin ich hieël verrastj door de reacties van versjillendej minse. Ich wis det ich väöl minse kós, mer det ich zoeëväöl leuke sms-jes, kaarte, blome en complimentjes zooj kriege haaj ich neet verwachtj. Edere daag valle d'r kaarte binne en spraeke minse mich aan. Vrunj, collega's, teamgenaote en bekindje. Ederein vintj 't super. Hiedoor krieg ich nog mieër zin in januari wannieër 't fieëst den hieëlmaol kan los barste. Same mèt ederein, jóng en aod, oet Heitse gaon wae d'r ein sjoeën fieëst van make, det steit noe al vast. Bie deze al bedank ich alle leuke, sjoeëne en spontane reacties. Dit waertj väör väöl minse eine tied óm noeëts mieër te vergaete!

Same gaon wae: DRAAN.TÈL D'R MER OP!


Zaoterdig 17 november 2007: Prinsebal.
Zaoterdig 17 november waas 't den zoeëver. Nao 10 waeke oefene, smoesjes verzinne en minse väör de gek haoje waas 't den zoeëver. Nog aeve lekker in bad, ein half eurke oppe bank ligke en same mèt pap nao de zaal óm te "wèrke"op 't prinsebal. óm kwart väör acht wore wae aanwezig en de ieërste opmerkinge en vraoge begóste te kómme. Väör sommige minse waas 't dudelik det ich 't neet zooj waere, ómdet ich aan 't wèrke waas. Väör anger minse waas dit 't teiken det ich prins zooj waere.

Óm half nege begós de zaal vol te loupe mèt aod-prinse, de raod, de kapel en anger kwakkerte. Ich haaj mich väörgenaome zoeë normaal mäögelik te doon mer det is moeilik as d'r väöl uig op dich gerichtj zeen. Toen Peter zich ging ómkleie ope bühn ging ich väör 't ieërst mèt drie pilskes en eine sjoes door de glaze däör óm de prins en adjudante van drinke te väörzeen. Inne zaal haje versjillendje minse dit natuurlik gezeen en dachte dus te weite det ich mich ging ómkleie. Helaas. Ich kwaam gewuuen weer trok óm angere minse van beer of fris te väörzeen.

Nao tieëm minute ging ich nog eine kieër de kelder in mèt ein aantal pilskes, ómdet Baer en Peter dorst begóste te kriege en weer kwaam ich trök de zaal in: dus toch neet ómkleie. De derdje kieër waas 't waal raak: mèt ein vol deenblaad (ich lös d'r zelf ouch waal eine) de kelder in óm neet mieër trök te kómme. Ich kraeg 't prinsepak aan, en ich kraeg officieel de scepter, möts en proklamasie äöverhandigdj door inmiddels aod prins Peter III.

Toen ich compleet aan waas waerdje ich väörgestèldj aan de raod van elf as nuje prins. Heerlik óm die sjoeëne reacties te zeen van de minse woeëmèt ze minimaal ein jaor mós gaon optrèkke. Ich vónj det 't lang genóg haaj gedeurdj en det de minse noe waal móchte weite det ich prins zooj waere. Flot de monnikkepakke aan, óm de bühn op te sjufele. Toen de muziek einmaol dreidje ging alles vanzelf. Ich waerdje nao väöre gedrage, op slaag drie ging mien pak oet en de möts op en op slaag vief dreidje ich mich óm, as prins Teun I. 't Laek asof de zaal óntplofdje. Väöl minse begóste te klappe en te juiche mer de reactie van VC Draan en DWN vergaet ich noeëts mieër. Waat ein óntlading. Naodet wèthaojer Juergens mich de scepter haaj gegaeve kwoom de proklamasie. Deze kindje ich bienao oet miene kop. 't Enige woeë ich raekening mèt mós haoje waas röstig laeze en wachte as de zaal te ónröstig waas. Dit waas neet nuuedig want ederein heel zich stil óm te loestere en lachdje en sjrieëwdje as det mäögelik waas. Ein sjoeën geveul. Toen ein hieël belangrieke verrichting! Ich ging mien adjudante nao väöre rope. Ieërst Ruud Hermans: eine goje vrundj woeëmèt ich in 't bestuur van KWJ zit en woeëmèt ich voetbal in 't viefdje. Toen Maarten de Goor: ouch eine goje vrundj woeëmèt ich dök aan de vastelaoveswage bouw en woeëmèt ich edere maondjig kaart.

As leste Jo Cillekens: mien groeët väörbeeldj sinds wae in 1996 same prins zeen gewaestj. Daonao drek de zaal in óm d'r mèt ederein ein groeët fieëst van te make. En of det gelöktj is. Of 't noe oppe taofel, oppe bühn of gewuuen oppe vloer waas: ederein ging oet zien daak. Det meuktj 't väör eine prins hieël gemaekelik óm te gaon en lekker gek te doon. Nao aafloup zeen wae nog eier mèt spek gaon aete. Ich wis neet det d'r zoeëväöl minse bie ós in de kamer kóste zitte. Zeker vief en vieërtig minse höbbe nog lekker ein eike gegaete en ein fles beer gedrónke väör det ze óm drie oor nao hoes en nao bèd ginge. Mien adjudante, de vorst, minse vanne raod, maxet, vrunj en bekindje. Waat eine aovendj: eine óm noeëts mieér te vergaete.2006 - 2007 Prins Peter III

Klik väör groëter beeldj Peter werd zaterdag 11 november 2006 rond 11 minuten voor 10 als prins van het seizoen 2007 genstalleerd door wethouder Smolenaers in Cultureel Centrum "De Zaal".

De 42-jarige prins is getrouwd met Marion. Peter zal het komende 'vastelaovessezoen'als adjudant terzijde worden gestaan door Henk Hoeijmakers, Ben Levels en Cor Menting.

Peter bespeelt al 11 jaar de tuba bij de in Heytse en omgeving bekende joekskapel "Wiezo Vals". Daarnaast is hij lid van de commissie muziek van de vv "de Kwakkert"en secretaris van "De Vrienden Rond L'Union".

In het dagelijkse leven is Peter werkzaam als KAM-manager van een producent van bouwstaal in Roermond.
Peter III zal als lijfspreuk voeren:

"Vastelaovendj....., det msse preve"