Klik bovenin om uch keuze te make:

Optochtnuuts

Optocht 2023 - gaef uch op!

't Geit d'r al hel op aan! Dus minse die al druk aan 't bouwe zeen; vl plezeer! Minse die nog neet begsj zeen; trek de ideenbs aop en maak mt vrunj, mt de buurt, femilie, collega's of as einzelgenger get sjoens vr d'n optocht, en laot de minse in Heitse zeen waat vastelaovendj is! Want 't is al mier gezag: "Mtdoon is sjoener den winne!"

En 'ne pries kriegtj gae altied! Dus Kwakkerte en Koelekpkes, maak d'r eine optocht van woe gein inj aan kumptj. Gae zultj d'r versteldj van staon waat ein plezeer det bringtj. Opgaeve kan vanaaf noe vr zoewel de groete as de kinjeroptocht.

Opgaeve (leefs via de mail, of sjriftelik) bie: Patty Peeters, Jean Romestraot 3 in Heitse (uiteraard!!!), Telefoon 06-55524336.
Opgaeve kin toet oeterlik vastelaoveszunjig 11.11 oor. Opgaves nao dit tiedstip waere achteraan inne optocht geplaatstj en doon boete mededinging mt. Dit in verbandj mt de indeiling vanne optocht.
In de opgave gaer 't volgendje vermelde:
- Waat 't vrsteltj;
- Oetveuring act (Jao of nae)
- Aantal persoene
- Mt of znger meziek
- Kontakpersoen mt telefoonnummer en mailadres
- Groete groep (13 persoene en mier), Kleine groep (3 t/m 12 persoene, Duo f Einzelgenger.
- Mt tractor f wage (beide mtte minimaal WA-verzekerdj zeen, net zoeas vie (biester) die inne optocht mt loupe. Die mtte ouch verzekerdj zeen want vv De Kwakkert kin neet aansprakelijk waere gesteldj.

Vr die aansprakelijkheid mt gae ein verklaoring ngerteikene. Ouch is 't verplichtj m oppe wages eine brandblusser mt te neme en mge d'r gein jerrycans brandjstof oppe wages mtgenaome waere. 't Nuttige van alcohol inne optocht is neet toegestaon. Dinktj ouch ane breidtje van eure wage, dae kin maximaal 3.10 maeter zeen. En 't gehiel mt uiteraard stabiel zeen. Haoj dao raekening mt bie de huuegdje. Veiligheid vr alles!!!
Reclame moog, mer moog de oetbielding neet verhierse.

Eur nummerke (plaats inne optocht), mt op vastelaoveszunjing, 19 Fibberwarie, tsse 11.00 en 12.00 oor aafgehaoldj waere bie caf Den Hook.
Opstelle vanne optocht op vastelaovesmaondjig gebrtj m 13.30 oor oppe Tiendjerwaeg.


Let op! Wae hbbe dit jaor ein nuuj route!
De optocht begintj m 14.11 oor te trkke via de Tiendjerwaeg, St Antoniusstraot, Beesstraot, Aoje Trambaan, Stationsstraot, Drpstraot tot aan de zaal.

De priesoetreiking van de kinjer- n groete optocht is op vastelaovesmaondjig m 17.30 oor inne Bombardon.

Wiltj gae nog 'nne kier naogenete, kiek den hie nog mer ins nao de foto's vanne optocht.
De volledige oetslaag van 2020 kintj gae hie downloaden.
.